O nas

RAZVOJNA SKUPINA Mreže gozdnih vrtcev in šol Slovenije

 

OŠ Valentina Vodnika (vodja IP Pouk v naravi Renata Filipič; [email protected]Pouk v naravi kot del šolske prakse ne bo prispeval samo k boljšemu znanju naših učencev, ampak tudi k manj sedečemu načinu življenja in boljšemu zdravju. Več lahko preberete na povezavi.

OŠ Šmartno v Tuhinju (koordinatorica pouka v naravi Lučka Drganc; [email protected]Organiziranje pouka v gozdu sicer zahteva skrbno in natančno pripravo, nudi pa neposredno učenje z opazovanjem in preizkušanjem, je ustvarjalni prostor, ki nudi izkušnje in osebnostni razvoj. Več lahko preberete na povezavi.

Vrtec Antona Medveda Kamnik (pomočnica ravnateljice Brigita Urbanija; [email protected]) Približno 400 otrok, ki so vključeni v naš vrtec, redno vsaj enkrat tedensko obišče gozd. Otroci so v gozdu taki, kakršne si želimo: veseli, potrpežljivi, obzirni, ves čas v gibanju, vztrajni, radovedni, ustvarjalni, blatni, prijazni, uspešni. Z eno besedo lahko rečemo SREČNI. Več lahko preberete na povezavi.

Vrtec Ciciban OŠ Šmartno pri Litiji (vodja vrtca Mojca Dragar in vodja IP projekta Gozdno igrišče Cvinger Dušanka Pevec; [email protected]) V timu za Gozdne dogodivščine delujemo vzgojiteljice, ki nam je narava zelo blizu in nam bivanje z otroki v gozdu predstavlja vir novih idej in priložnosti situacijskega učenja. Več lahko preberete na povezavi.

Gozdarski inštitut Slovenije  

(v.d. Oddelka za gozdno ekologijo dr. Urša Vilhar; [email protected]) je javni raziskovalni inštitut nacionalnega pomena, ki svoja raziskovalna spoznanja dosega z znanstveno odličnostjo in strokovno kompetentnostjo. Raziskovalci in strokovnjaki Gozdarskega inštituta Slovenije želimo deliti svoja znanja z vsemi, ki jih veseli naravoslovje, tehnika in eksperimentiranje v gozdnih ekosistemih. Menimo, da imamo sposobnosti, navdih in prostorske zmožnosti, da nadaljujemo z odlično zastavljenim Gozdom eksperimentov sredi Ljubljane ter s promocijo gozda in znanosti v Sloveniji in tujini. Več lahko preberete na povezavi.

Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani podpira iniciativo Mreže gozdnih vrtcev in šol za pogostejše bivanje v naravnem okolju ob izvajanju vzgojnoizobraževalnega procesa v vrtcih in šolah. Igra, učenje in preživljanje prostega časa v naravi lahko pripomorejo k vzpostavljanju pristnih vezi z naravnim okoljem in povečanju občutljivosti mladih zanj. Kot ustanova, ki izobražuje bodoče pedagoške delavce, se v svojih programih in s svojim delovanjem zavezujemo opozarjati na ta aspekt učnega okolja in promovirati prizadevanja Mreže.

Natalija Györek je končala študij gozdarstva na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire. Strokovno znanje je razširila s podiplomskim magistrskim študijem Varstvo okolja na Univerzi v Ljubljani. V začetku leta 2010 je ustanovila Inštitut za gozdno pedagogiko in od takrat se ukvarja z razvojem slovenske gozdne pedagogike. Je ena od pobudnikov Mreže gozdnih vrtcev in šol. Delo z otroki jo spremlja vse življenje in prav gozdne delavnice z otroki ji dajejo največ energije in idej. Je mama enajstletnega fanta Korla, ki je največkrat začetnik idej o drugačnih šolah in vrtcih.

Alja Pirnat je po izobrazbi doktorica znanosti s področja biologije. Navdušuje jo narava s svojo pestrostjo, še najbolj jo zanimajo hitri lepotci – kačji pastirji in preštevilni hrošči. S tema živalskima skupinama se ukvarja tudi profesionalno, v okviru lastnega podjetja Zverce, Aljoša Pirnat s. p. Alja je raziskovalka, avtorica in soavtorica mnogih znanstvenih, strokovnih in poljudnih člankov ter sodelavka pri številnih projektih. Navdušenje do narave deli že vrsto let na naravoslovnih taborih z različnimi generacijami otrok in seveda tudi s svojima osemletnima dvojčkoma, Brino in Gregorjem.

V skupini je zadolžena za zoološke vsebine in vam bo z veseljem priskočila na pomoč pri odkrivanju majhnih bitij, ki jih pogosto prezremo, vendar živijo povsod okoli nas.

Dr. Natalija Komljanc, vodja inovacijskih projektov na Zavodu RS za šolstvo ([email protected], tel.: 01 3005 133) vodi posodabljanje izvedbenih kurikulumov za vrtce, osnovne in srednje šole.Iz tega naslova nudi celovito podporo nacionalni mreži vzgojno-izobraževalnih ustanov, ki posodabljajo organizacijo in vodenje vzgojno-izobraževalnega procesa s pedagoškimi oz. didaktičnimi načeli odprtega učenja v odprtem učnem okolju. Inovatorji na področju vzgoje in izobraževanja so v kontekstu odprtega učenja deležni strokovnega usposabljanja o spremljanju in ocenjevanju kakovosti izvajanja vzgojno-izobraževalnega procesa oz. učnih učinkov v odprtih okoljih, tudi v gozdu. Na vsebinskem področju vodje inovacijskih projektov prejmejo podporo konzulentov – poznavalcev gozdov.

Eno izmed naravnih odprtih učnih okolij je gozd. Obdarja nas s priložnostmi za čistejše dihanje, sproščeno gibanje, opazovanje sožitij, ustvarjanje, stike z vodo ... V gozdu so refleksije – samopremišljevanja o tem: »Kdo si?«, »Kam greš?« in »Kako boš hodil po poti življenja?« bolj samoodgovorne, samospoštovane, kreativne in pogumne. Ideje se zdijo bolj uresničljive, kot če bi tuhtali v kakšnem zaprtem kotu. Situacijsko učenje ter intervencije ob opazovanju narave nam ponujajo nove ideje, tudi, kako ustvarjati prijetnejše, zdravo urbano okolje.

V gozdu lažje najdemo sredino modrih misli, lažje se predamo meditaciji, lažje zapojemo: »Nikoli slabe volje …«. Vse našteto in še marsikaj, kar bomo odkrili skupaj, je spodbuda za oblikovanje in ohranjanje Mreže gozdnih vrtcev in šol.

 

Vzgojno izobraževalne ure v naravi bi lahko postale del javne strategija za zdravje, izobraževanje in za trajnostni razvoj. To je pot, ki jo kot razvojna skupina želimo ustvarjati skupaj s šolami, vrtci, institucijami, družinami, lokalnimi skupnostmi in državo. 

VABLJENI, DA SE NAM PRIDRUŽITE!