O projektu

Med letoma 2010 in 2013 se je skozi projekte Povabilo v gozd, Odprto učno okolje in Srce narave nas povezuje začelo s sistematičnim uvajanjem gozdne pedagogike v letne načrte šol in vrtcev. Prepričati vrtce in šole, da zapustijo "varno okolje" razreda ali igrišča in se podajo z nami v gozd, je bila včasih zelo težka naloga. Nekaj vrtcev in šol je pri tem prevzelo pionirsko nalogo. V zadnjih dveh desetletjih namreč ponovno spoznavamo, kako pomembno je za razvoj naših otrok vsakodnevno preživljanje časa v naravi. Verjetno nas sodobni čas in sedanje izkušnje z otroki v vrtcu in šolah učijo ali pa intuitivno spet vodijo nazaj v naravo, v bližnji gozd.

Otroci Vrtca Antona Medveda Kamnik, enota Rožle

 

Rezultati dosedanjega dela so tako nastajali in se nadgrajevali skozi vse tri zgoraj omenjene projekte. V seminarje, izobraževanja in usposabljanja smo na območju izvajanja projektov vključili čez 300 pedagoških strokovnih delavcev. Gozdnih delavnic, ki so bile organizirane v vrtcih in šolah, se je udeležilo 3100 otrok. V sklopu projektov so bili napisani in objavljeni 4 strokovni članki in številni poljudni članki. Narejena je bila fotografska razstava. Televizija Slovenija je posnela 3 oddaje o delu v vrtcih in šolah. Projekti so bili predstavljeni na 5 mednarodnih strokovnih dogodkih, in sicer v Nemčiji, na Škotskem, Hrvaškem in Sloveniji. 50 pedagoškim strokovnim delavcem smo v Nemčiji omogočili ogled dobre prakse. S sodelovanjem Vrtca Antona Medveda Kamnik in Inštituta za gozdno pedagogiko je bil na osnovi evalvacije dela v gozdu narejen priročnik Povabilo v gozd srečnih otrok.
In kar je najbolj pomembno, s sodelovanjem vseh vpletenih, razvojnega centra Srca Slovenije, Inštituta za gozdno pedagogiko, Zavoda RS za šolstvo, Zavoda za gozdove Slovenije, Gozdarskega inštituta Slovenije, šol, vrtcev, občin in posameznikov se je ustvarila Mreža gozdnih vrtcev in šol Slovenije.

Slovenija tako postaja primer dobre prakse tudi v širšem evropskem prostoru z lastno razvojno potjo, ki je nedvomno edinstvena in kreativna, prav taka, kot so naši gozdovi in prav taka, kot so naši otroci.

 

Otroci OŠ Šmartno v Tuhinju