Pouk na prostem OŠ Valentina Vodnika Ljubljana

Tudi na OŠ Valentina Vodnika Ljubljana so se odločili za selitev pouka iz učilnice v ožjo in širšo okolico šole. S projektom želijo preučiti, ali pouk v naravi (izven šolskih klopi) vpliva na aktivnejše učenje, boljše pomnjenje in boljše rezultate ocenjevanja znanja. Učenci so v razredu nemirni, težko se osredotočijo na pouk. Takšni učenci so tudi manj uspešni, zadovoljni in samozavestni.  Hkrati želijo povečati fizično aktivnost učencev, da bi spremenil njihov pretežno sedeč življenjski slog in tako vplivati na njihovo zdravje. Moči so pri tem združile ga. Renata Filipič, učiteljica naravoslovja in kemije, ga. Frančiška Mrzel učiteljica matematike ter laborantka ga. Suzana Furjanič Gladek. Projekt poteka v sklopu Inovacijskih projektov na Zavodu RS za šolstvo.

Cilji projekta so:

 Aktivnejše učenje.
 Poučevanje v avtentičnem okolju.
 Boljši rezultati ocenjevanja znanja pri matematiki in naravoslovju.
 Bolj zdrav način poučevanja.
 Širitev poučevanja izven učilnice na vsa predmetna področja.
 Boljše medpredmetno povezovanje in sodelovanje učiteljev na šoli.
 Spremenjen sedeč življenjski slog pri pouku.
 Strokovna podpora IVZ.


To kar se mi zdi bistveno pa se je že začelo: danes smo že šli na teren in v okviru našega IP izvedli prvi tri ure v naravi. Z učenci 6. c-oddelka smo se odpravili do Koseškega bajerja kjer smo učence razdelile v skupine.
Merili smo dolžino in širino bajerja in iz podatkov računali površino, računali površino posameznih listov in izračunali površino vseh listov na drevesu, ugotavljali drevesne vrste v okolici bajerja, njihove liste, plodove in lubje. Veliko se sproti pogovarjamo tudi o rabi rastlin. Tako smo danes omenili lipov čaj, javorjev sirup, zdravilne učinke vrbovih listov in kostanj. Poskusili bomo kaj od omenjenih dobrot tudi pripraviti.
Mimoidočim se je zdel pouk v naravi zanimiv in so ga pozdravljali in komentirali. Pravo življenje in učenje. Učenci in učiteljice pa smo uživali.

Renata Filipič, učiteljica naravoslovja in kemije na OŠ Valentina Vodnika