Mreža gozdnih vrtcev in šol se uspešno razvija

V četrtek, 27. marca 2014, je na Gozdarskem inštitutu Slovenije potekal seminar »Gremo v gozd«. Pri organizaciji seminarja sta tesno sodelovala Inštitut za gozdno pedagogiko in Gozdarski inštitut Slovenije. Seminar je nadgradnja aktivnosti, ki potekajo v okviru Mreže gozdnih vrtcev in šol Slovenije in se je vzpostavila s podporo LAS Srce Slovenije. Seminarja se je udeležilo skupno 91 udeležencev in lahko z veseljem rečemo, da se gozd »uspešno vrača« v šole in vrtce. Na področju delovanja gozdnih šol in gozdnih vrtcev so cilji razvojno naravnani, prav tako pa se Mreža gozdnih vrtcev in šol s sodelovanjem javnih ustanov, nevladnih organizacij in lokalnih skupnosti uspešno širi tudi v druge dele Slovenije. 

Raziskovalci inštituta so v sodelovanju z Inštitutom za gozdno pedagogiko s strokovnimi predavanji in praktičnimi pristopi predstavili možnosti za izvajanje kreativnih in inovativnih aktivnosti v lokalnih okoljih, nove inovativne raziskovalne pristope raziskovalcev na Gozdarskem inštitut Slovenije ter pomen narave za razvoj otroka. Glavni cilji seminarja so bili doseženi, saj so bili pedagoški delavci navdušeni nad predstavljenimi inovativnimi pristopi, tako na področju izvajanja vzgojno-izobraževalnih vsebin v naravi, kot nad inovativnimi pristopi na področju raziskovanja gozdov. Skupaj so predavatelji in udeleženci seminarja ugotavljali prednosti vključevanja lokalnih naravnih okolij v letne načrte šol in vrtcev ter možnosti za sodelovanje z raziskovalci inštituta. Poleg predstavitve gozdov in raziskav, s katerimi se ukvarjajo, so raziskovalci inštituta pripravili predavanja o različnih gozdnih tipih in drevesnih vrstah v Sloveniji, o živalskih vrstah v urbanih gozdovih, o glivah, o gozdnih tleh, o vodi v gozdu, o meteoroloških spremenljivkah, onesnaženosti zraka in vode ter o drugih vsebinah. Vse elemente so nato predstavili tudi na delavnicah, ki so v manjših skupinah potekale v Gozdu eksperimentov in laboratorijih Gozdarskega inštituta Slovenije.
Seminar »Gremo v gozd« je bil organiziran v okviru projekta Life + EMoNFUr (Life+10 ENV/IT/000399): Zasnova mreže za spremljanje stanja nižinskega gozda in pogozditev v urbanem prostoru v Lombardiji in urbanega gozda v Sloveniji.


Zaradi izrednega zanimanja bo seminar ponovno organiziran v začetku junija.
 

Več fotografij najdete v fotogaleriji!


Gozdarski inštitut Slovenije in Inštitut za gozdno pedagogiko

 

Seminar Gremo v gozd