Spontano gibanje v naravi je prvi cilj, ki ga je potrebno umestiti v vrtce in šole

Gozdni seminar, ki ga je v sredo 10. maja 2017 izvedel Inštitut za gozdno pedagogiko je tokrat potekal v Teznem v Mariboru. Tematika, kako občutiti gozd in se skozenj izraziti v umetnosti in gibanju, je pritegnila več kot 50 pedagoških delavcev iz celotne Slovenije. O tem, da je prav spontano gibanje, sproščenost razmišljanja in ustvarjalnost v gozdu najboljši možni način za zdrav razvoj otrok ni več nobenega dvoma.

 

 

Natalija Györek, ki vodi Inštitut za gozdno pedagogiko, meni, da je zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju, igri in ustvarjalnem izražanju ključnega pomena za razvoj naših predšolskih in šolskih otrok. »V Mreži gozdnih vrtcev in šol Slovenije smo razvili različne pristope in metode za delo v naravnih okoljih, ki jih na naših gozdnih seminarjih delimo s pedagoškimi delavci po vsej Sloveniji. Rezultati so odlični, saj pridobljena znanja zdaj uporabljajo že mnogi pedagoški delavci tudi dejansko pri svojem delu.«
Tatjana Jakovljević, specialna pedagoginja v Vrtcu Antona Medveda Kamnik je predavala o nevroloških razvojnih stimulacijah pri otrocih. Prepričana je, da se otrokove možganske funkcije najboljše razvijajo v naravnih okoljih, še zlasti v gozdu. Pri svojem strokovnem delu s predšolskimi otroki ugotavlja, da se v gozdnem okolju še posebej dobro razvija otrokova pozornost, govor, finomotorika, grafomotorika, fonološko zavedanje, sposobnosti branja in adaptacije na socialno okolje. Ključno za razvoj otroka je spontano gibanje, ki ga v Sloveniji otrokom najlažje omogočimo prav v naravnih okoljih.
Sledila je predstavitev dobre prakse v gostujočem Vrtcu Tezno v Mariboru. Profesorica športne vzgoje Martina Jaunik ter vzgojiteljici predšolskih otrok Tina Zajšek in Jadranka Zajec so predstavile nekaj načinov podajanja gozdne pedagogike. S svojimi skupinami otrok enkrat tedensko preživijo dan v gozdu, ne glede na vreme. Na inovativen način so združile znanost, umetnost, življenje gozda in gibanje otrok. Spoznali smo domiselne načine razmišljanja otrok, ki jih aktivno spodbujajo skozi gozdno okolje: gozdne zvoke, gozdna gledališča, gozdne knjige, ki so lahko znanstvene ali domišljijske.
O izražanju otrok skozi gibanje je spregovoril Uroš Jelen, profesor športne vzgoje in specialist kinezioterapije, ki obrazloži, da smo v današnjem času smo priča različnim gibalnim motnjam v otroškem naravnem funkcionalnem gibanju. Otroci imajo težave s koncentracijo v šoli, mnogo se govori o hiperaktivnosti otrok, povišani telesni teži in nezdravi prehrani. Vse to je lahko vzrok v prekomernem psihičnem pritisku, v zmanjšanem času aktivnega gibanja v naravi in preživljanja prostega časa v krogu družine. Ozaveščanje otrok, stroke in ljudi o pomembnosti gibanja v naravi je prvi cilj, ki ga je potrebno umestiti v vzgojno-izobraževalne ustanove.
Tudi tokrat je pomemben del gozdnega seminarja potekal v bližnjem gozdu, v mariborskem mestnem gozdu Stražun. Že omenjene predstavnice Vrtca Tezno so predstavile, kako približati otrokom v gozdu umetnost in ustvarjalnost. Udeleženci so ustvarjali zgodbe, jih zvočno opremili in gledališko izvedli, vse to s pomočjo naravnih materialov, ki so jih nabrali v gozdu.
Uroš Jelen pa je udeležence seminarja dobesedno sezul in navdušil s praktičnimi in nazornimi predstavitvami gibanja v naravnem okolju, ki so primerne za vse generacije. Udeleženci so spoznali in praktično preizkusili številne naravne oblike gibanja ki jih lahko izvajamo pri otrocih, velik uspeh pa dosegajo tudi pri terapijah otrok s posebnimi potrebami.
Udeleženci gozdnega seminarja nad dogajanjem in vsebinami niso skrivali navdušenja, navajamo nekaj vtisov: 
»Seminar mi je bil všeč. Dobila sem veliko informacij in uporabnega znanja, ki ga bom prenesla v delo v skupine.«
»Zelo pohvalno. Širite seminar s polno paro!«
»Hvala za odličen in življenjski seminar.«
»Bravo! To s čimer se trudite in delate vsak dan, me vedno znova navdušuje!«